Szkolenia BHP


Nie zakłócając funkcjonowania firmy, sprawnie przeprowadzimy szkolenia wstępne i okresowe dla Twoich pracowników, tym samym zmniejszasz ryzyko wystąpienia wypadków w swojej firmie i związanych z tym konsekwencji.

Cel szkoleń

Celem szkoleń jest zaznajomienie pracowników z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, obowiązującymi w zakładzie pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ewakuacji w razie wystąpienia pożaru. Korzyścią dla pracodawcy jest bezpieczeństwo i ochrona firmy przed ewentualnymi konsekwencjami prawnymi, a także finansowymi.

Organizujemy szkolenia stacjonarnie w siedzibie firmy a także u Klienta.

Szkolenia wstępne

Pamiętaj, że obowiązkiem każdego pracodawcy, przed dopuszczeniem pracownika do pracy, jest przeszkolenie go w zakresie bhp.

Szkolenie bhp nie jest jedynie formalnym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Szkolenie to powinno stanowić istotny element przygotowania pracownika do bezpiecznego wykonywania powierzonej mu pracy.

Szkolenia okresowe

Zorganizujemy i przeprowadzimy dla Twoich pracowników szkolenie okresowe.

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek m.in. zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń okresowych w zakresie bhp.

Szczegółowo kwestia szkoleń została unormowana w Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zakres przeprowadzanych szkoleń

Przeprowadzamy szkolenia wstępne i szkolenia okresowe dla:

  • kierujących pracownikami i pracodawców,
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
  • pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • pracowników administracyjno-biurowych.

W programie prowadzonych szkoleń, między innymi znajduje się również:

  • szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej.